Financiële verantwoording

De Stichting Noodfonds Haaksbergen is in december 2013 bij notariële akte opgericht. 2014 is het eerste verslagjaar. Na afloop van een (kalender)jaar wordt er een jaarverslag vastgesteld. Onderdeel van het jaarverslag is het financieel jaarverslag. Het financieel jaarverslag wordt door een (onafhankelijke) Kascommissie gecontroleerd. Het jaarverslag inclusief financieel jaarverslag wordt op deze site gepubliceerd.