Financiële verantwoording

De Stichting Noodfonds Haaksbergen is in december 2013 bij notariële akte opgericht. 2014 is het eerste verslagjaar. Het verslag over 2014 wordt in 2015 vastgesteld en op deze site gepubliceerd. Per 2015 is er voor de interne financiële controle een (onafhankelijke) Kascommissie.