Financiering:

Het werk van het Noodfonds wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Diaconie Haaksbergen-Buurse, de Caritas van de RK kerken Haaksbergen, de Gemeente Haaksbergen, de Ariƫnsvereniging Haaksbergen en van donaties van particulieren en bedrijven.

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, krijgt alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Door de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk te houden, komen uw giften (vrijwel) geheel ten goede aan onze medemensen.