Donaties:
Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen. De Stichting is een zogenaamde ANBI instelling voor Algemeen Nut (art. 24 lid 4 van de Successiewet) waardoor stortingen in principe aftrekbaar zijn voor de belasting. Wilt u periodiek schenken, neem dan contact op met: st.noodfondshaaksbergen@gmail.com