Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen.

De Stichting is een zogenaamde ANBI instelling voor Algemeen Nut (art. 24 lid 4 van de Successiewet) waardoor stortingen in principe aftrekbaar zijn voor de belasting.