Aanvragen:

Mensen die in aanmerking komen voor urgente hulp worden door een hulpverlenende instantie of budgetmaatje in contact gebracht met de Stichting Noodfonds Haaksbergen. U kunt via hen een aanvraag doen

Maatschappelijk werk

Huisartsen

De Kerken

Gemeente / Noaberpoort