Mensen die in aanmerking komen voor urgente hulp worden door een hulpverlenende instantie of budgetmaatje in contact gebracht met de Stichting Noodfonds Haaksbergen.

Hulpverlenende instanties kunnen zijn:

  • Maatschappelijk werk
  • De huisartsen
  • De kerken
  • De Gemeente/Noaberpoort

 

Aanvraagformulier voor hulpverlenende instantie