Noodfonds Haaksbergen

De Stichting Noodfonds Haaksbergen is op 20 december 2013 opgericht met als doel: 

  1. Het verlenen van noodhulp, materieel en/of financieel.
  2. Het helpen van mensen bij het op orde brengen van hun financiën. Een budgetmaatje helpt u hierbij.

Budgetmaatje

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw financiële zaken, dan kan een budgetmaatje van het Noodfonds u helpen. Stuur een bericht naar: secretariaat@noodfondshaaksbergen.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Financiële ondersteuning

Daar waar geen voorliggende voorziening is zoals bijstand of een andere regeling kan het Noodfonds u misschien helpen door die rekening te betalen waar u het geld niet voor heeft. Neem eerst contact op met een hulpverlener ( via de Noaberpoort, maatschappelijk werk enz.). Samen met u kunnen zij een aanvraag indienen.

Materiële ondersteuning

Daar waar geen voorliggende voorziening is zoals bijstand of een andere regeling kan het Noodfonds u misschien helpen. Neem eerst contact op met een hulpverlener ( via de Noaberpoort, maatschappelijk werk enz.). Samen met u kunnen zij een aanvraag indienen.

Energiearmoede

Heeft u problemen om uw energierekening te betalen? De gemeente Haaksbergen kan u helpen. Kijk op de website
www.haaksbergen.nl
hulp bij geldzorgen

Doelstellingen:
"Er komen steeds meer mensen in financiële problemen die via reguliere instanties op dat moment niet geholpen kunnen worden en toch dringend hulp nodig hebben."

De Stichting Noodfonds Haaksbergen verleent eenmalig financiële en materiële hulp aan mensen in Haaksbergen, die in een financiële noodsituatie verkeren. Een noodsituatie die men niet zelf op kan lossen, ook niet via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Noodfonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (tweedehands) goederen:

Nauwe Samenwerking

Het Noodfonds werkt nauw samen met: het Maatschappelijk Werk, (met) de Diaconieën van de Protestantse Gemeenten Haaksbergen-Buurse, de Caritas van de RK kerk, de Gemeente Haaksbergen en met andere hulporganisaties.
Naast eenmalige hulp biedt het fonds hulpvragers, indien nodig of gewenst, ondersteuning bij het op orde brengen van hun financiën. Hiertoe beschikt zij over speciaal daarvoor geschoolde Budgetmaatjes. voor hulp, neem contact op met : secretariaat@noodfondshaaksbergen.nl

Budgetmaatje

Hulp nodig van een budgetmaatje? neem contact op met: secretariaat@noodfondshaaksbergen.nl

De budgetmaatjes bieden concrete ondersteuning aan, in de vorm van ondersteuning en budgetbegeleiding, aan inwoners van Haaksbergen met (dreigende) financiële problemen met het doel hun financiën op orde te krijgen of te houden en schulden op te lossen.  De inzet van een budgetmaatje is niet vrijblijvend. De cliënt moet zich houden aan de gemaakte afspraken.

Het budgetmaatjesproject wordt gesubsidieerd door de gemeente Haaksbergen die ook de scholing van de budgetmaatjes financiert.

Het Noodfonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering.

Het Noodfonds kent een Bestuur, Clientbezoekers en Budgetmaatjes, allen vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

Mensen die in aanmerking komen voor urgente hulp, worden door een hulpverleende instantie in contact gebracht met de Stichting Noodfonds.
Hulpverlenende instanties kunnen zijn:

  • Maatschappelijk werk
  • De huisartsen
  • De kerken
  • De Gemeente
Aanvragen:

Mensen die in aanmerking komen voor urgente hulp worden door een hulpverlenende instantie of budgetmaatje in contact gebracht met de Stichting Noodfonds Haaksbergen. U kunt via hen een aanvraag doen.

Maatschappelijk werk

Huisartsen

De Kerken

Gemeente / Noaberpoort

 
Privacy:
De gegevensbehandeling valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Stichting Noodfonds Haaksbergen heeft een privacyreglement. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Er worden alleen gegevens aan een belanghebbende verstrekt als dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van bepalingen in het privacyreglement.
Financiering:

Het werk van het Noodfonds wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Diaconie Haaksbergen-Buurse, de Caritas van de RK kerken Haaksbergen, de Ariënsvereniging Haaksbergen, de Gemeente Haaksbergen en van donaties van particulieren en bedrijven.

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen

Wilt u periodiek schenken, neem dan contact op met: st.noodfondshaaksbergen@gmail.com

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, krijgt alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Door de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk te houden, komen uw giften (vrijwel) geheel ten goede aan onze medemensen.

 
 
Donaties:
Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL 94 RABO 0145213668 t.n.v. Stichting Noodfonds Haaksbergen. De Stichting is een zogenaamde ANBI instelling voor Algemeen Nut (art. 24 lid 4 van de Successiewet) waardoor stortingen in principe aftrekbaar zijn voor de belasting. Wilt u periodiek schenken, neem dan contact op met: st.noodfondshaaksbergen@gmail.com